top of page

OM GN

Formålet er å bidra til styrket konkurransekraft og positiv utvikling for næringslivet i Gjøvik, gjennom aktiviteter, arrangement og kommunikasjonstiltak rettet mot innbyggere og besøkende. Interessepolitisk arbeid, planprosesser og prosjekter knyttet til byutvikling og utvikling av Gjøvik kommune, ivaretas gjennom foreningens representasjon og tilknytning til Byen vår Gjøvik.

akevittfestivalen2019_GK-33.jpg

Strategi og hovedmål

1. Ivareta medlemmers interesser

2. Skape byliv

3. Styrke foreningen

Foreningen er tilknyttet Byen vår Gjøvik (BVG). Les mer om organiseringen og om BVG sin strategi og hovedmål.

Dette jobber vi med

Styret

Vidar Berntsen 

Styreleder

Mari-Mette Tjønnås

Styremedlem

Tonje Heimdal 

Styremedlem

Anne Mona Nordby

Styremedlem

Louise Bjørnstadjordet

Styremedlem

Siv E. Jemtland

Varamedlem

Anneli J. Ringdal

Varamedlem

For medlemmer

 • Informasjonsflyt til medlemmer

 • Medlemsmøter og workshops

 • Invitasjon til faste frokostmøter i regi av BVG, GK og OA

 • Sikre god kommunikasjon, involvering og informasjonsflyt til medlemmer om relevante og viktige saker

 • Sikre god samhandling mellom næringslivet og offentlige myndigheter i byutviklingssaker, eks planer/kommunelplaner etc.

 • Følge opp byrom- og byutviklingssaker som ikke blir lagt ut på høring og sikre medlemmenes interesser

 • Veileder for ombygging av lokaler i sentrum for å gjøre det enkelte for medlemmene å gjøre bruksendringer på eiendommene

 • Årlig utarbeidelse av faktatall for innsalg av bedriftsetableringer i Gjøvik, til bruk for medlemmene

Byutvikling

 • Forskjønnelsesprosjekter for byrom i sentrum

 • Tiltak i samarbeid med GHN og BVG for å få flere handlende i sentrum

 • Utvikling av sentrumskjernen

 • Videreutvikle attraktiviteten for julebyen med hensikt å tiltrekke flere reisende og handlende til Gjøvik

 • Flere studenter i sentrum, etablering av studentkafe/studenthus

 • Bidragsytere inn til byregnskap og byutviklingskonferanse

Pådriverrollen

 • Pådriver for kulturhus i sentrum– påvirkningsarbeid

 • Pådriver for bedre omdømme for Gjøvik gjennom omdømmeprosjektet

 • Ivareta næringslivets interesser ved å være pådriver for å sikre god sentrumsadkomst og parkeringsmuligheter for innkjøring til sentrum fra nye RV4 (i tunnel under Gjøvik)

 • Bidrag til tiltak inn i målsetningen om økt befolkningsvekst og flere arbeidsplasser

 • Være pådriver for næringslivets interesser og sikre god kommunikasjon i små og store byutviklingsprosjekter

 • Pådriver for nytt parkeringshus i sentrum

 • Påvirkningsarbeid gjennom høringsuttalelser til:

 • Detaljregulering - ny sentrumsadkomst fra RV.4 og "Huntonarmen"

 • Høringsuttalelse fra Byen vår Gjøvik til kommunedelplan for klima 2022 – 2026

 • Høringsuttalelse til revidert gatebruksplan-- Høringssvar til rusfaglig plan og retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger​

bottom of page