top of page

Møteplasser

Medlemmer av Gjøvik Næringsforening inviteres til faste møteplasser gjennom året. Alle medlemmer uansett nettverksgruppe inviteres til gratis frokostmøter i regi av Byen vår Gjøvik. Det er fullt mulig å delta på andre nettverksmøter enn det medlemmene i utgangspunktet er lagt inn under. 

Hvert nettverk treffes jevnlig gjennom året for å legge til rette for:
  • økt verdiskaping og kompetanseutvikling gjennom samhandling mellom bedriftene

  • samarbeid med offentlige myndigheter og utdanningsinstitusjoner på vegne av sin bransje, gjennom BVG

  • felles møter som gir økt kompetanse og gode relasjoner mellom medlemmene

Vi skal skape attraktive nettverk og møteplasser for medlemmene i vårt nettverk. Møteplassene er:
  • samlingspunkt blant bransjekolleger og ledere i distriktets bedrifter

  • arenaer for kompetanseheving og verdiøkning for medlemsbedriftene

  • treffpunkt hvor medlemmer kan møte politikere, sentrale representanter for lokalforvaltning og andre ressurspersoner

Frokostmøter

Byen vår Gjøvik tar opp samfunnsaktuelle tema ca 4  ganger i året gjennom frokostmøter fra kl. 08.00-10.00. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Frokostmøtene innledes av foredragsholder(e) og avsluttes gjerne med diskusjoner og samhandling. Arrangementet er gratis, og vi serverer frokost, kaffe og te.

Nettverksmøter

Næringsforeningen har fem nettverk som arrangerer ulike møter innenfor sine fagområder gjennom året. Dette er nettverkene:

·       Industri og teknologi

·       Servering- og besøksnæring

·       Bygg og eiendom

·       Sentrumsgruppen

·       Handel og service 

Byutviklings-konferansen

På Byutviklingskonferansen møtes næringsliv, sentrale politikere og byråkrater. Konferansen er årets viktigste møteplass hvor alle treffes uavhengig av bransje. Byutviklingskonferansen arrangeres av ATP Gjøvik og Byen vår Gjøvik har prosjektledelsen for planleggingen og gjennomføringen. 

Møteplan 2024

10.01.2024

Sentrumsgruppen, nettverkstreff

Storgata 10

10.01.2024

Servering- og besøksnæringen, nettverkstreff

Storgata 10

11.01.2024

Julebord for medlemmer

Salt og Pepper

26.01.2024

Frokostmøte, regi Byen vår Gjøvik

kommer

26.01.2024

Utdeling av "Serviceprisen"

Gjøvik Galla

26.01.2024

Utdeling av "Byutviklingsprisen"

Gjøvik Galla

14.02.2024

Sentrumsgruppen, nettverkstreff

Storgata 10

08.03.2024

Frokostmøte, regi Byen vår Gjøvik

NT6

Mars

Årsmøte

kommer

13.03.2024

Sentrumsgruppen, nettverkstreff

Storgata 10

Mars

Industri- og teknologi

Storgata 10

Mars

Bygg og eiendom

Storgata 10

Mars

Handel- og service

Storgata 10

10.04.2024

Sentrumsgruppen, nettverkstreff

Storgata 10

08.05.2024

Sentrumsgruppen, nettverkstreff

Storgata 10

08.05.2024

Servering- og besøksnæringen, nettverkstreff

Storgata 10

24.05.2024

Frokostmøte, regi Byen vår Gjøvik

kommer

12.06.2024

Sentrumsgruppen, nettverkstreff

Storgata 10

14.08.2024

Sentrumsgruppen, nettverkstreff

Storgata 10

14.08.2024

Servering- og besøksnæringen, nettverkstreff

Storgata 10

11.09.2024

Sentrumsgruppen, nettverkstreff

Storgata 10

13.09.2024

Frokostmøte, regi Byen vår Gjøvik

kommer

September

Industri- og teknologi

Storgata 10

September

Bygg og eiendom

Storgata 10

September

Handel- og service

Storgata 10

09.10.2024

Sentrumsgruppen, nettverkstreff

Storgata 10

09.10.2024

Servering- og besøksnæringen, nettverkstreff

Storgata 10

13.11.2024

Sentrumsgruppen, nettverkstreff

Storgata 10

November

Byutviklingskonferansen

Quality Hotel Strand Gjøvik

11.12.2024

Sentrumsgruppen, nettverkstreff

Storgata 10

Desember

Utdeling av "Tryllestaven"

Hos vinner

Julebord

Vi ønsker velkommen til julebord sammen med de andre medlemmene av Gjøvik Næringsforening.

Kompetanseutvikling 

Gjennom foreningens tilknytning til Byen vår Gjøvik har medlemmene fått tilbud om en rekke kompetansehevingsprogrammer, både i egen regi og gjennom samarbeid med akademia og kommune. 

Næringslivet er i stadig forandring som et resultat av teknologiske fremskritt, endringer i forbrukeratferd, klimaendringer og urbanisering. Dette har skapt utfordringer for næringslivet som må tilpasse seg for å overleve og blomstre i fremtiden. Næringslivet må i fremtiden sikre bærekraftig vekst og vitalitet og for å vite hvordan den enkelte bransje skal tilpasse seg endringene er det viktig å vite hvordan utviklingen vil se ut. For å ivareta eksisterende næringsliv i Gjøvik, bør det gjennomføres en kartlegging av de forskjellige bransjenes utviklingstrekk og deretter utarbeide kompetansehevingstiltak for de forskjellige bransjene. Dette er noe vi vil jobbe med fremover.

Prisutdeling

Byen vår Gjøvik deler årlig ut flere priser

 

Serviceprisen – deles ut av Byen Vår Gjøvik til en bedrift som yter det lille ekstra og leverer mer enn forventet til kunden. 


For mer informasjon og siste års vinnere: 

Byutviklingsprisen – Byen vår Gjøvik sin byutviklingspris er en hederspris som deles ut til enkeltpersoner, organisasjoner, prosjekter eller firma som på en særskilt måte har markert seg positivt i utviklingen av Gjøvik by innenfor arkitektur, opplevelse, aktivitet eller næringsutvikling.


For mer informasjon og siste års vinnere:

Tryllestaven – Tryllestaven er Byen vår Gjøviks utmerkelse som tildeles en handels- eller servicebedrift som i førjulstiden svinger tryllestaven over egen bedrift, skaper magi og eventyrstemning rundt seg og til befolkningen i førjulstiden.

Link til mer informasjon og siste års vinnere:

Årsmøte

På årsmøte varter vi opp med et faglig tema og bespisning.

Fra sist årsmøte:

bottom of page