top of page

Nettverkene

Alle medlemmer i Gjøvik Næringsforening er delt inn i nettverk ut fra interesseområde. Medlemmene kan gjerne være med i flere nettverk. 

Sentrumsgruppen er for drivere i Gjøvik sentrum som møtes jevnlig gjennom året for å stå sammen om felles markedstiltak, arrangement og bylivstiltak. Sentrumskjerner utgjør hjertet av byene, og de står overfor betydelige utfordringer og muligheter i møte med fremtidens løsninger. Global urbanisering, teknologisk utvikling og endringer i forbrukeradferd krever at næringslivet i sentrumskjerner tilpasser seg for å opprettholde relevans og bærekraft. Sentrumskjerner er kjerneområder for et bredt spekter av tjenester og aktiviteter som vil styrke byens attraksjonskraft og økonomiske bærekraft. Det er viktig for sentrumskjerner og kommuner å tilpasse seg de forventede utviklingstrekkene og trendene, for å opprettholde et levende byliv. Denne nettverksgruppen har som hovedmål å bidra til å skape byliv i Gjøvik sentrum.

 

Fast agenda

  • Nyheter, informasjon og planlegging

  • Innlegg fra administrativ leder

  • Innlegg fra sentrumsleder

  • Mingling og samhandling

Sentrumsgruppen

Samarbeid i sentrumsgruppen

Nettverksmøter etter behov og medlemmer inviteres til fellesaktiviteter, som frokostmøter. Bransjen vil fremover bære preg av store endringer, som en omfattende digital transformasjon med økt bruk av avansert datanalyse, maskinlæring og kunstig intelligens for å optimalisere produksjonsprosesser og beslutningstaking. Det vil være mer fokus på bærekraftighet og det blir med økende digitalisering stadig mer fokus cyber sikkerhet. Nettverksmøtene i denne gruppen gjennomføres etter behov og i samarbeid med Gjøvik kommune og Gjøvikregionen Utvikling. 

Gruppen er også deltakende i planleggingen av kompetansehevingstiltak for de forskjellige næringene. 

Industri og teknologi

Samarbeid i industri og teknologi nettverket

Nettverksmøter etter behov og medlemmer inviteres til fellesaktiviteter, som frokostmøter. Fremtidens bygg og eiendomsprosjekter vil sannsynligvis ha en økt vektlegging på bærekraft, med design og konstruksjon som tar sikte på å redusere miljøpåvirkningen. Smartbygg og IoT-integrasjoner for å optimalisere energiforbruket vil være i fokus, og tilrettelegging for bærekraftige og inkluderende lokalsamfunn vil være viktig. En fortsatt urbanisering vil føre til en økning i byggingen av høyhus og vertikale bystrukturer for å imøtekomme befolkningsvekst og optimalisere tilgjengelig plass. Gjøvik kommune har som målsetning å fortette sentrum og ombygging av eksisterende lokaler vil også være nødvendig. En blandet bruk av bygninger, som integrerer bolig, næring og rekreasjon, kan bli mer utbredt for å skape mer livlige bymiljøer. Nettverksmøtene i denne gruppen gjennomføres etter behov og i samarbeid med Gjøvik kommune og Gjøvik Gårdeierforening. 

Bygg og eiendom

Bygg og eiendom i Gjøvik

Nettverksmøter etter behov og medlemmer inviteres til fellesaktiviteter, som frokostmøter. Handel- og servicebransjen er i stor endring. I Gjøvik er varehandel den nest største bransjen og sysselsetter 2241 personer. Kjente utviklingstrekk for bransjen er blant annet digital transformasjon og bransjen bør ha en strategi for å tilpasse seg dette, med fokus på å optimalisere digitale plattformer og implementere e-handelsløsninger for å forbedre kundeopplevelsen. Kundene vil være mer opptatt av bærekraft og samfunnsansvar. Bransjen må utarbeide omnichannel-strategier, og den må kunne tilby god kundeservice og en mer opplevelsesbasert handel. Det er flere kjente utviklingstrekk i en bransje som er i rask endring. Det er for bransjen viktig å kunne omstille seg raskt for videre å kunne være konkurransedyktige. Nettverksmøtene er viktige og vil inneholde informasjon og gi rom for gode diskusjoner og samhandling.

Handel og service

Handel og service i Gjøvik

Servering- og besøksnæringen har jevnlige møter for å sikre samhandling og planlegging av arrangement/aktiviteter og tiltak for å øke attraktivitet og stimulere til besøk. Kundene vil fremover være mer opptatt av opplevelsesbasert servering, som økt interesse for unike og minneverdige serveringsopplevelser, tema-restauranter, interaktive serveringsmetoder eller spesielle arrangementer. Kundene vil være opptatt av lokale mat- og drikkeopplevelser, som reflekterer regionale særegenheter og kulturarv. Nettverkstreff og samhandling er viktig for å kunne tilpasse seg kundenes endrede adferdsmønster fremover. 

Fast agenda

  • Nyheter, informasjon og planlegging

  • Mingling og samhandling

Servering- og besøksnæringen

Drivere i service- og besøksnæringen
bottom of page